Ponuka

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

KOREKTNOSŤ
Prekladateľské služby poskytujem osobne, v dohodnutom termíne  a za vopred známu cenu.

ŠPECIALIZÁCIA
právo, ekonómia, životné prostredie, medicína, preklad listín

DOSTUPNOSŤ
7 dní v týždni

DORUČENIE PREKLADOV
v rámci celého Slovenska aj