Ceny

ÚRADNÝ PREKLAD

 • vybrané štandardizované listiny
 • už do 1 - 2 pracovných dní


 • ostatné listiny
 • už do 1 - 2 pracovných dní


EXPRESNÝ PREKLAD
 • na počkanie   
 • do 1 hodiny / do 24 hodín
 • v individuálnom termíne

NEÚRADNÝ PREKLAD

 • vybrané štandardizované listiny


 • ostatné všeobecné a odborné texty
 • Ceny sú uvedené v EUR za normostranu (NS) = 1800 znakov prekladu.
 • Poskytujem vernostné zľavy pre stálych zákazníkov na opakované aktualizované preklady.
 • Poplatky za prípadné doplnkové administratívne služby dohodou.
 • Za odborne náročný preklad možno účtovať po dohode príplatok 5 EUR.
 • Celkovú cenu za preklad sa dozviete vopred a nebude sa už navyšovať.
 • Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH.