Ceny

ÚRADNÝ PREKLAD

 • vybrané štandardizované listiny
 • už do 1 - 2 pracovných dní
 • s úradným overením
 • ostatné listiny
 • už do 1 - 2 pracovných dní
 • s úradným overením
 • odborne náročné texty
 • s úradným overením
 • na počkanie, už do 1 hodiny
 • do 24 hodín
 • v individuálnom termíne
 • aj cez víkendy a sviatky

NEÚRADNÝ PREKLAD

 • vybrané štandardizované listiny
 • už do 1 - 2 pracovných dní
 • bez overenia
 • rôzne všeobecné a odborné texty
 • už do 1 - 2 pracovných dní
 • bez overenia
 • odborne náročné texty
 • bez overenia
 • na počkanie, už do 1 hodiny
 • do 24 hodín
 • v individuálnom termíne
 • aj cez víkendy a sviatky
 • Ceny sú uvedené v EUR za normostranu (NS) = 1800 znakov prekladu.
 • Poskytujem vernostné zľavy pre stálych zákazníkov na opakované aktualizované preklady.
 • Celkovú cenu za preklad sa dozviete vopred a nebude sa už navyšovať.
 • Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH.
 • Poštovné

  • Slovensko 1. trieda


  • iná krajina EÚ