Ceny

ÚRADNÝ PREKLAD

štandardizovaný

 • už do 1 - 2 dní
 • štandardizované listiny
 • s úradným overením

ÚRADNÝ PREKLAD

odborný

 • už do 1 - 2 dní
 • odborné a iné texty
 • s úradným overením

ÚRADNÝ PREKLAD

expresný

 • na počkanie
 • do 1 - 24 hodín
 • s úradným overením

BEŽNÝ PREKLAD

štandardizovaný

 • už do 1 - 2 dní
 • štandardizované texty

BEŽNÝ PREKLAD

odborný

 • už do 1 - 2 dní
 • odborné a iné texty

BEŽNÝ PREKLAD

expresný

 • na počkanie
 • do 1 - 24 hodín
 • Ceny sú uvedené v EUR za normostranu (NS) = 1800 znakov prekladu.
 • Poskytujem vernostné zľavy pre stálych zákazníkov na opakované aktualizované preklady.
 • Celkovú cenu za preklad sa dozviete vopred a nebude sa už navyšovať.
 • Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH.
 • Štandardizované listiny sú listiny, ktoré majú ustálenú formu podľa jednotného vzoru, napríklad rodný list, výpis z registra trestov, maturitné vysvedčenie, potvrdenie o pracovnej neschopnosti, osvedčenie o evidencii vozidla, vodičský preukaz a iné.

 • Poštovné

  1. trieda / dobierka / zahraničie