Ceny

ÚRADNÉ PREKLADY - listinné aj elektronické

17,90 - 19,92  EUR

 ODBORNÉ PREKLADY 

13,00 - 15,00  EUR

  EXPRESNÉ PREKLADY

na počkanie / do 1 hodiny / do 24 hodín

príplatok 50 %

  • Ceny sú uvedené v EUR za normostranu (NS) = 1800 znakov prekladu.
  • Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH.
  • Poskytujem zľavy pre stálych zákazníkov.
  • Nižšia cena prekladu sa vzťahuje na vybrané listiny ako napríklad rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov, diplom, vysvedčenie, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o prídavkoch a niektoré ďalšie.
  • Za preklad mimoriadne náročný na odbornosť (napr. medicína) môže byť účtovaný vopred dohodnutý príplatok 25 %.
  • Celkovú cenu za preklad sa dozviete vždy vopred. Dohodnutá cena sa už nebude navyšovať. 
  • Za preklad môžete zaplatiť v hotovosti pri prevzatí, prevodom na účet alebo dobierkou.

Poštovné:

  • Doručenie 1. triedou: BEZPLATNE
  • Doručenie 1. triedou + dobierka: 1,00 EUR 
  • Doručenie do inej krajiny EÚ: 5,00 EUR