Ceny

ÚRADNÝ PREKLAD  už do 1 - 2 dní

20,00  EUR


EXPRESNÝ PREKLAD  na počkanie

30,00  EUR


 ODBORNÝ PREKLAD  bez overenia

13,00 - 15,00  EUR

 

  • Ceny sú uvedené v EUR za normostranu (NS) = 1800 znakov prekladu.
  • Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH.
  • Poskytujem ZĽAVY pre stálych zákazníkov a na aktualizované preklady.
  • Za preklad mimoriadne náročný na odbornosť (napr. medicína) môže byť účtovaný vopred dohodnutý príplatok 25 %.
  • Celkovú cenu za preklad sa dozviete vždy vopred. Dohodnutá cena sa už nebude navyšovať.  
  • Expresný preklad Vám vyhotovím na počkanie / do 1 hodiny / v deň objednania.
  • Preklad v bežnom termíne Vám vyhotovím už do 1 - 2 pracovných dní, resp. podľa dohody.

Poštovné:

  • Doručenie 1. triedou: BEZPLATNE
  • Doručenie 1. triedou na dobierku: 1,00 EUR 
  • Doručenie do inej krajiny EÚ: 5,00 EUR