Ceny
,
  • Ceny sú uvedené v EUR za normostranu (NS) = 1800 znakov prekladu.
  • Poskytujem ZĽAVY pre stálych zákazníkov na opakované aktualizované preklady (zľava 5 EUR / NS).
  • Za preklad náročný na odbornosť (napr. medicína) možno účtovať príplatok (5 EUR / NS).
  • Celkovú cenu za preklad sa dozviete vždy vopred. Dohodnutá cena sa už nebude navyšovať.
  • Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH.

Poštovné:
  • Doručenie 1. triedou: 2,50 EUR 
  • Doručenie 1. triedou na dobierku: 3,70 EUR 
  • Doručenie do inej krajiny EÚ: 6,00 EUR