Ceny

ODBORNÉ A BEŽNÉ PREKLADY

preklad vybraných listín *

13,00  EUR

ostatné odborné a bežné preklady

15,00  EUR

 

ÚRADNÉ PREKLADY

úradný preklad vybraných listín *

17,90  EUR

ostatné úradné preklady

19,92   EUR

 

EXPRESNÉ PREKLADY

preklad na počkanie - do 1 hodiny **

príplatok  100 %

rýchly preklad - do 24 hodín

príplatok  50 %

 

INFORMATÍVNY PREKLAD, TLMOČENIE Z LISTU, JAZYKOVÉ  KOREKTÚRY

informatívny preklad, tlmočenie z listu

10,00  EUR

jazyková korektúra

od  10,00   EUR


PREKLADATEĽSKÉ PORADENSTVO 

prekladateľské poradenstvo

bezplatne


  • Ceny sú uvedené v EUR za normostranu (NS) = 1800 znakov prekladu.
  • Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH.
  • Celkovú odhadovanú cenu za preklad sa dozviete vopred.
  • Poskytujem množstevné ZĽAVY a zľavy na aktualizované preklady pre stálych zákazníkov.
  • Pri prekladoch mimoriadne náročných na odbornosť sa môže v ojedinelých prípadoch účtovať príplatok.

Poštovné:

  • Doručenie 1. triedou: 2,00 EUR
  • Doručenie 1. triedou na dobierku: 3,00 EUR
  • Doručenie do zahraničia (EÚ): 5,00 EUR


* Vybrané listiny:
rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov, diplom, vysvedčenie, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o rodinných prídavkoch, osvedčenie o evidencii (technický preukaz) a iné podľa dohody.

** Preklad na počkanie:
1 hodina je približný čas potrebný na preklad 1 normostrany