Ceny

ODBORNÉ PREKLADY

13,00 - 15,00  EUR

 

ÚRADNÉ PREKLADY 

17,90 - 19,92  EUR

 

EXPRESNÉ PREKLADY

preklad na počkanie / do 1 hodiny / do 24 hodín

príplatok 50 %

  • Ceny sú uvedené v EUR za normostranu (NS) = 1800 znakov prekladu.
  • Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH.
  • Celkovú cenu za preklad sa dozviete vopred. Stačí mi nezáväzne poslať naskenovaný alebo odfotený dokument alebo ho osobne priniesť k nahliadnutiu.
  • Poskytujem zľavy na aktualizované preklady pre stálych zákazníkov.
  • Ak je prekladateľský úkon mimoriadne náročný na odbornosť, cena sa po predchádzajúcej dohode môže zvýšiť o 25 %.
  • Nižšia cena prekladu sa vzťahuje na vybrané listiny ako napríklad rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov, diplom, vysvedčenie, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o prídavkoch a niektoré ďalšie.

Poštovné:

  • Doručenie 1. triedou: BEZPLATNE
  • Doručenie 1. triedou na dobierku: 1,00 EUR 
  • Doručenie do zahraničia (EÚ): 5,00 EUR