Ceny

ÚRADNÝ PREKLAD v štandardnom termíne už do 2 pracovných dní

20,00  EUR


ÚRADNÝ PREKLAD  v expresnom termíne podľa dohody: na počkanie / do 1 hodiny / do 24 hodín

30,00  EUR


BEŽNÝ PREKLAD v štandardnom termíne

15,00  EUR

 

  • Ceny sú uvedené v EUR za normostranu (NS) = 1800 znakov prekladu.
  • Celkovú cenu za preklad sa dozviete vždy vopred. Dohodnutá cena sa už nebude navyšovať. 
  • Ceny sú konečné, nie som platiteľom DPH.
  • Poskytujem zľavy pre stálych zákazníkov na aktualizované preklady.
  • Za preklad obzvlášť náročný na odbornosť (napr. lekárska správa) môže byť účtovaný vopred dohodnutý príplatok.

Poštovné:

  • Doručenie 1. triedou: 2,00 EUR (pri objednávke nad 50 EUR poštovné v rámci SK neplatíte) 
  • Doručenie 1. triedou na dobierku: 3,00 EUR 
  • Doručenie do inej krajiny EÚ: 5,00 EUR


Celková cena úradného prekladu vybraných dokumentov v štandardnom termíne:


Výpis z registra trestov: 20 EUR

Rodný list / Sobášny list / Úmrtný list: 20 EUR

Vysvedčenie o maturitnej/štátnej skúške: 20 EUR

Diplom / Výučný list / Certifikát: 20 EUR

Osvedčenie o evidencii vozidla - časť I: 20 EUR

Osvedčenie o evidencii vozidla - časť II: 20 EUR

Potvrdenie o pobyte: 20 EUR

Potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa: 20 EUR

Potvrdenie o návšteve školy / štúdiu: 20 EUR

Čestné vyhlásenie: 20 EUR

Splnomocnenie: 20 EUR

Potvrdenie o zamestnaní: 20 EUR

Zápis o určení otcovstva: 20 EUR

Občiansky preukaz / Vodičský preukaz / Cestovný pas: 20 EUR

Osvedčenie o štátnom občianstve: 20 EUR