Bez sprostredkovateľa

Na vybavenie prekladu nepotrebujete sprostredkovateľa, môžete sa obrátiť priamo na prekladateľa alebo prekladateľku.

Výhody:

  • dostupnosť služieb 7 dní v týždni, možnosť vyhotovenia prekladu už do 1 hodiny
  • priama komunikácia umožňuje vzájomnú konzultáciu kedykoľvek podľa potreby
  • vyhotovenie prekladov jednou osobou zaručuje zachovanie konzistentnosti prekladu, jednotnú terminológiu aj grafickú úpravu
  • cena za preklad pokrýva výlučne odmenu prekladateľa/prekladateľky, bez sprostredkovateľskej marže
  • všetky úradné preklady sa archivujú a aj po dlhšom čase z nich možno vyhotoviť rovnopis alebo aktualizovaný preklad za zvýhodnenú cenu
  • osobné ručenie za kvalitu a správnosť prekladu
  • diskrétnosť a zachovanie mlčanlivosti - k osobným a obchodným údajom klienta nemá prístup žiadna iná osoba