Neúradný preklad

Preklad textov rôzneho odborného zamerania, ale aj všeobecných textov.

Špecializujem sa na odbory:

  • právo 
  • medicína
  • ekonómia
  • životné prostredie 
  • preklad listín.

Neúradné a úradné preklady sú kvalitatívne rovnocenné. Rozdiel je len formálny a spočíva v spôsobe vyhotovenia a účele použitia. Preklad bez úradného overenia neobsahuje overovaciu doložku prekladateľa, pečiatku ani podpis prekladateľa. Spravidla slúži na osobné alebo obchodné účely.