Expresný preklad

Preklad možno na požiadanie a v závislosti od voľných kapacít vyhotoviť aj v expresnom termíne.


Expresný termín je podľa dohody:
na počkanie /

do 1  -  24 hodín /

v individuálnom termíne.


Konkrétny termín závisí od charakteru prekladaného textu, jeho rozsahu a od aktuálneho vyťaženia.