Elektronický úradný preklad

Komunikujete s úradmi elektronicky?

Využite novinku - ELEKTRONICKÝ ÚRADNÝ PREKLAD.


Úradný preklad je možné elektronicky doručiť dvomi spôsobmi

 • ako sken listinného prekladu - v tomto prípade vyhotovím klasický listinný preklad, ktorý zoskenujem a zašlem Vám ho e-mailom. Ide o dočasné riešenie v prípade, ak Vám zatiaľ stačí aspoň sken. Originál prekladu si môžete u mňa dodatočne vyzdvihnúť alebo Vám ho zašlem poštou.
 • ako elektronický úradný preklad - ide o plnohodnotný preklad, použiteľný na úradné účely. Obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom a kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. Používa sa v prípade, ak príjemca (úrad) akceptuje elektronicky podpísaný preklad a nevyžaduje jeho listinné vyhotovenie.   

VÝHODY elektronického úradného prekladu:

 • preklad vybavíte rýchlejšie
 • listinu na preklad nemusíte priniesť osobne ani zaslať poštou, stačí mi ju poslať e-mailom
 • preklad Vám doručím e-mailom, napríklad vo formáte PDF
 • preklad môžete prakticky obratom elektronicky postúpiť úradu alebo inému príjemcovi
 • preklad máte stále so sebou a môžete ho použiť aj opakovane
 • bez príplatku, t.j. za cenu listinného prekladu 
 • odpadá potreba overovania kópií, eliminujú sa poštové výdavky
 • mnohé úrady ponúkajú zľavu z poplatku pri elektronickom podaní (viac informácií tu)
 • prispejete k ochrane životného prostredia
 • obmedzíte osobný kontakt
 • v prípade potreby ho možno previesť aj do listinnej podoby - môžete si ho nechať vytlačiť na pošte alebo u notára a budete disponovať aj listinnou formou prekladu.

Úradný preklad v bežnom termíne vyhotovujem už do 1 - 2 dní.