Elektronický úradný preklad

Komunikujete s úradmi elektronicky?

Využite novinku - ELEKTRONICKÝ ÚRADNÝ PREKLAD.


Má rovnaké právne účinky ako klasický listinný preklad a je akceptovaný úradmi doma i v zahraničí.

Namiesto vlastnoručného podpisu a odtlačku okrúhlej pečiatky prekladateľa je opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom prekladateľa a kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

VÝHODY elektronického úradného prekladu:

 • preklad vybavíte rýchlejšie, pohodlnejšie a výhodnejšie
 • listinu na preklad nemusíte priniesť osobne ani zaslať poštou, stačí mi ju poslať e-mailom
 • preklad Vám doručím e-mailom vo formáte PDF
 • preklad môžete prakticky obratom elektronicky postúpiť úradu alebo inému príjemcovi
 • preklad máte stále so sebou a môžete ho použiť aj opakovane
 • odpadá potreba overovania kópií, eliminujú sa poštové výdavky
 • mnohé úrady ponúkajú zľavu z poplatku pri elektronickom podaní (viac informácií tu)
 • prispejete k ochrane životného prostredia
 • obmedzíte osobný kontakt

Možnosť prevodu elektronického prekladu do listinnej podoby:

 • Elektronický preklad si môžete v prípade potreby nechať previesť aj do listinnej podoby. Ide o tzv. zaručenú konverziu a požiadať o ňu môžete u notára, advokáta alebo na pošte. 
 • Zaručenú konverziu si viete vybaviť kdekoľvek, kde sa práve nachádzate a nemusíte tak kvôli prekladu cestovať.
 • Dá sa využiť aj v prípade, ak potrebujete urýchlene listinný preklad, no nemáte čas na jeho osobné vyzdvihnutie či doručenie poštou alebo aj v prípade, že si objednáte elektronický preklad a neskôr zistíte, že ho potrebujete aj v listinnej podobe.

Rozdiely medzi elektronickým a úradným prekladom: