Preklad elektronicky

Úradný preklad aj elektronicky 
ONLINE a BEZ PRÍPLATKU
za cenu listinného prekladu

elektronický úradný preklad

Elektronický úradný preklad obsahuje namiesto vlastnoručného podpisu kvalifikovaný elektronický podpis a namiesto odtlačku okrúhlej pečiatky kvalifikovanú elektronickú pečiatku.

sken listinného prekladu

Sken listinného prekladu s odtlačkom okrúhlej pečiatky a vlastnoručným podpisom.
Preklad v papierovej podobe si môžete v prípade potreby dodatočne vyzdvihnúť alebo Vám ho zašlem poštou.
VÝHODY elektronického úradného prekladu:

  • preklad vybavíte rýchlejšie
  • listinu na preklad nemusíte priniesť osobne ani zaslať poštou, stačí mi ju poslať e-mailom
  • hotový preklad dostanete e-mailom, vo formáte PDF alebo ASICE (v závislosti od požiadaviek príslušného úradu)
  • preklad môžete prakticky obratom elektronicky postúpiť úradu alebo inému príjemcovi
  • preklad máte stále so sebou a môžete ho použiť aj opakovane
  • odpadá potreba overovania kópií, eliminujú sa poštové výdavky
  • mnohé úrady ponúkajú zľavu z poplatku pri elektronickom podaní (viac informácií tu)
  • prispejete k ochrane životného prostredia
  • v prípade potreby si ho môžete nechať previesť aj do listinnej podoby u notára, advokáta či na pošte