Elektronický úradný preklad

Komunikujete s úradmi elektronicky?

Využite ELEKTRONICKÝ ÚRADNÝ PREKLAD.


Úradný preklad je možné elektronicky doručiť dvomi spôsobmi

 • ako sken listinného prekladu - v tomto prípade vyhotovím klasický listinný preklad, ktorý je opatrený odtlačkom pečiatky a vlastnoručným podpisom, tento zoskenujem a zašlem e-mailom.
 • ako elektronický úradný preklad - namiesto vlastnoručného podpisu a odtlačku pečiatky obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom a kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. Používa sa v prípade, ak príjemca (úrad) akceptuje elektronicky podpísaný preklad. Upozornenie: Na bežnom výtlačku takéhoto prekladu nie je vidno pečiatku ani podpis prekladateľa. 

VÝHODY elektronického úradného prekladu:

 • preklad vybavíte rýchlejšie
 • listinu na preklad nemusíte priniesť osobne ani zaslať poštou, stačí mi ju poslať e-mailom
 • hotový preklad dostanete e-mailom, vo formáte PDF alebo ASICE (v závislosti od požiadaviek príslušného úradu)
 • preklad môžete prakticky obratom elektronicky postúpiť úradu alebo inému príjemcovi
 • preklad máte stále so sebou a môžete ho použiť aj opakovane
 • odpadá potreba overovania kópií, eliminujú sa poštové výdavky
 • mnohé úrady ponúkajú zľavu z poplatku pri elektronickom podaní (viac informácií tu)
 • prispejete k ochrane životného prostredia
 • v prípade potreby si ho môžete nechať previesť aj do listinnej podoby v mieste, kde sa práve nachádzate - u notára, advokáta či na pošte.