Ponuka

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

poskytujem osobne, v dohodnutom termíne a za vopred známu cenu


preklad s úradným overením v papierovej podobe

ELEKTRONICKÉ ÚRADNÉ PREKLADY

preklad s úradným overením v elektronickej podobe - elektronicky podpísaný

preklad textov rôzneho zamerania bez úradného overenia

na počkanie, do 1 - 24 hodín, v individuálnom termíne


PREKLADATEĽSKÉ PORADENSTVO

Ako postupovať pri obstaraní prekladu.
Nasmerovanie na príslušné úrady.
Ak požadovanú službu neposkytujem, odporučenie iného kolegu alebo kolegyne.

ŠPECIALIZÁCIA
právo, ekonómia, životné prostredie, medicína, preklad úradných listín

DOSTUPNOSŤ
7 dní v týždni

DORUČENIE PREKLADOV
v rámci celého Slovenska aj