Ponuka

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

poskytujem osobne, v dohodnutom termíne a za vopred známu cenu


preklad s úradným overením v papierovej podobe

ELEKTRONICKÉ ÚRADNÉ PREKLADY

preklad s úradným overením v elektronickej podobe - elektronicky podpísaný

preklad textov rôzneho zamerania bez úradného overenia

na počkanie / do 1 - 12 hodín pracovného času / v individuálnom termíne


PREKLADATEĽSKÉ PORADENSTVO
  • poradím Vám, ako postupovať pri vybavení prekladu
  • nasmerujem Vás na príslušné úrady
  • ak požadovanú službu neposkytujem, odporučím Vám iného kolegu alebo kolegyňu

ŠPECIALIZÁCIA
právo, ekonómia, životné prostredie, medicína

DOSTUPNOSŤ
7 dní v týždni, od 8:00 do 18:00 hod.

DORUČENIE PREKLADOV
v rámci celého Slovenska aj