COVID-19

Preklad dokumentov súvisiacich s ochorením COVID-19 a prechodom cez hranice:


  • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19
  • výsledkový list / výsledok testu
  • zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní


Vám vyhotovím na počkanie (do 1 hodiny / do 24 hodín) a za zvýhodnenú cenu.


Dokument mi stačí zaslať naskenovaný alebo odfotený e-mailom.

Preklad Vám môžem zaslať e-mailom, poštou alebo si ho vyzdvihnete osobne.

Platba sa uskutoční prevodom na účet.